Address: No.47 Houwan, Xianan Village Xiangqian Town, Minhou Country, Fuzhou, China.
Zip code: 350113
Tel: 86-591-22239723
Fax: 86-591-22239662
E-mail: sportsvisa@winchem.net